web349079010113
112345
1123
223451
1543

جدول قانون جذب ( تغییر باور)

جدول قانون جذب ( تغییر باور)

۳۶۹.۰۰۰ ریال

این جدول به شما کمک می کند تا در مورد یافتن باورهای مناسب با هدفتان ، قدمهای ابتدایی را بردارید و آنها را با باورهای نامناسب با هدفتان، جایگزین کنید.

نوع محصول:pdf

حجم کتاب الکترونیکی : ۳ مگابایت

 

همه ما در زندگی با شکست هایی رو به رو شدیم که از آنها به تلخی یاد میکنیم.
تفاوت ما با انسان های موفق چیست؟
آیا آنها شکست را تجربه نکرده اند؟
تفاوت کار در اینجاست که افراد موفق به جای تلاش برای فراموش کردن تلخی شکست ار آن درس میگیرند.
تمام راه رفته خود را بررسی میکنند و پی به اشتباهات خود میبرند.سپس با تجربیات جدید برای هدف خود برنامه ریزی میکنند.اما چگونه؟
به کمک این جدول ما به شما نشان خواهیم داد که این مسیر را چطور طی کنید و با افراد موفق هم مسیر شوید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

افزودنیک دیدگاه