0

پرسشنامه باور های مرکزی

این پرسشنامه از صد جمله تشکیل شده است. پس از خواندن هر جمله و با توجه به اینکه آن جمله به نظر شما تقریبا درست است یا تقریبا غلط، یکی از گزینه های «تقریبا درست» یا «تقریبا غلط» را انتخاب کنید. در مواردی که تصمیم گیری برایتان سخت است، سعی کنید نخستین گزینه ای که به ذهنتان می رسد را علامت بزنید.
برای اینکه بتوانیم در پایان به نمره صحیحی دست یابیم به تمام جمله ها پاسخ دهید و فقط ک گزینه را انتخاب کنید.

دقت داشته باشید که پرسشنامه باورهای مرکزی، یک تست با پاسخ های درست و غلط یا بهتر و بدتر نیست، بنابراین وقت زیادی را صرف هر جمله نکنید.

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم

 

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!