0

فایل صوتی مراقبه ها

مراقبه جذب ثروت

مراقبه سپاسگزاری

مراقبه مثبت اندیشی

مراقبه اعتماد به نفس

مراقبه آماده سازی ذهن

مراقبه به وجود آوردن شادی

مراقبه داشتن سلامتی

مراقبه پذیرش و احترام

مراقبه خرید خانه

مراقبه خرید ماشین

مراقبه رسیدن به هدف

مراقبه آماده سازی بدن و آماده سازی فکری 1 

مراقبه آماده سازی بدن و آماده سازی فکری 2

مراقبه دور کردن افکار منفی و مزاحم

مراقبه تغییر دیدگاه از منفی به مثبت

مراقبه دوست داشتن خود

مراقبه اعتماد به نفس 2

مراقبه همدلی با خود و دیگران

مراقبه داشتن خواب راحت

مراقبه لاغر شدن و پایین آوردن وزن

مراقبه تمرکز و بالا بردن آن

مراقبه از بین بردن استرس

مراقبه از بین بردن اضطراب

مراقبه آماده شدن برای تعییر

مراقبه بالا بردن انگیزه

مراقبه بالا بردن مهارت

مراقبه پیدا کردن راه حل

مراقبه خارج شدن از رقابت مخرب

مراقبه داشتن اعصاب راحت و آرام

مراقبه داشتن موفقیت

مراقبه مراقبه از بین بردن خاطره بد شکست

مراقبه خودباوری

مراقبه عزت نفس

مراقبه کم کردن درد

مراقبه موفقیت در آزمون ها

مراقبه توانمندی

مراقبه از بین بردن استرس 2

مراقبه افزایش اراده

مراقبه بالا بردن قدرت موفقیت

مراقبه پذیرفتن ثروت بیشتر

مراقبه پذیرفتن رشد بیشتر

مراقبه بالا بردن انگیزه

مراقبه بالا بردن مهارت

مراقبه خارج شدن از رقابت مخرب

مراقبه داشتن اعصاب راحت و آرام

مراقبه داشتن موفقیت

مراقبه احساس لذت بیشتر در زندگی

مراقبه داشتن احساس راحتی

مراقبه یافتن راه حل

مراقبه برطرف کردن ترس از پرواز

مراقبه بالا بردن قدرت تصمیم گیری

مراقبه کشف توانایی ها و استعداد ها

مراقبه داشتن ذهن شفاف

مراقبه برطرف کردن ترس از اجتماع

مراقبه در دست داشتن کنترل اوضاع

مراقبه بازگشت اعتماد به نفس از دست رفته

 

 

 

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!