0

رسانه های خارجی

در زیر لیست سایت های دانشگاه خارجی را می بینید که در مورد خانم مصیح جعفرزاده صحبت کردن و مقاله ارائه دادن
با انتخاب هر کدام می توانید وارد آن سایت شوید و مقاله را بخوانید

موسسه elsevier

دانشگاه unt

دانشگاه missouri

دانشگاه rice

دانشگاه spu

دانشگاه ubc

دانشگاه clark

دانشگاه uconline

دانشگاه instructure

دانشگاه yc

دانشگاه upc

دانشگاه ifes

دانشگاه pu

دانشگاه muih

دانشگاه christian

دانشگاه umich

دانشگاه adelaide

دانشگاه vt

دانشگاه upenn

دانشگاه stanford

دانشگاه joni and Friends

دانشگاه nagoya

دانشگاه clcillinois

دانشگاه umontreal

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!