0

تست میزان عزت نفس

پرسشنامه جملات زیر را به دقت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها، با وضعیت فعلی تان مطابقت دارد، در ستون “بلى” و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیت شما مطابقت ندارد، گزینه “خیر” را علامت بزنید.

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!