0

تست میزان انگیزه ی ادامه شغل

خواهشمند است میزان رضایتمندی یا نارضایتی خود، در حیطه های مختلف مرتبط با شغل خود را مشخص نمایید.

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول

 

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!