0

تست میزان انگیزه و تلاش برای موفقیت

پاسخگوی گرامی
این پرسشنامه به منظور ارزیابی نگرش شما نسبت به کار ، زندگی حرفه ای و پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرد . آنچه مهم است نظر شخص شماست ، پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد .
شماره پاسخ مورد نظر خود در پاسخنامه تان تعیین کنید که هر گونه تا چه اندازه در مورد شما کاربرد دارد .
گزینه « ۱ » گویای آن است که آن گویه اصلا در مورد شما کاربرد ندارد و گزینه « ۷ » نشانگر آن است که آن گویه کاملا در مورد شما کاربرد دارد .

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم
4 
5 
6 

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!