0

تست شخصیت کاریزماتیک و داشتن قدرت رهبری

این پرسشنامه درباره یکی از مهمترین جوانب تفاوت انسانها سخن می گوید یعنی استعداد عجیبی که برخی از افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن می توانند دیگران را هدایت کنند و تحت تأثیر یا زیر نفوذ خود قرار دهند و تا حدودی نیز افکار و رفتار آنان را کنترل نمایند . با صداقت به پرسش ها پاسخ دهید و سعی نکنید برای سؤالها ” معنایی پنهان ” در ذهن خود بیابید . اگر وقت زیادی را صرف تحلیل و بررسی نقدگونه از مطالب پرسشنامه کنید در این صورت ممکن است در انتها با تصویری تحریف آمیز از ” قدرت رهبری ” خود مواجه شوید . در جامعه امروز ، ویژگی رهبری را به مردها نسبت می دهند اما پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است تا منعکس کننده نقش رهبری در خانم ها نیز باشد .

 

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم
4 بخش سوم (آخر)

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!