0

تست تمرکز بر هدف

لطفا پاسختان را به عبارت های زیر با انتخاب یکی از گزینه ها نشان دهید. لطفا با دقت به عبارت ها پاسخ دهید . زمان زیادی بر روی هر یک از عبارت ها صرف نکنید.

 

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!