0

تست باور های پولساز و شغل و حرفه مناسب شما

در صفحات بعد جملاتی را می خوانید که باید با توجه به شرایط فعلی و اوضاع و احوال روحی و روانی خود در حال حاضر به آن پاسخ درست یا غلط دهید؛ توجه داشته باشید که باید بر حسب آنچه که واقعا در حال حاضر هستید نه آنچه که تصور می کنید باید باشید یا اینکه در آینده خواهید بود. باید همه سؤالات را جواب بدهید و هیچ کدام را بدون جواب نگذارید محدودیت زمانی ندارید اما سعی کنید هر چه زودتر سؤالها را پاسخ دهید.
باتشکر

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم
4 بخش سوم
5 بخش چهارم
6 بخش پنجم

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!